מסכי אירוח

פתרונות תצוגה ייחודיים לאירוח ברזולוציה גבוהה

רזולוציה

גודל מסך

EPG

HDR10

WebBrowser

H.Browser Compatibility

פתרון מלונאי

Samsung LYNK HMS Compatability